Rury czarne ze szwem, konstrukcyjne i instalacyjne